Fešácky kriminál:

Tzv. „európske“ trestné činy. Orgány a jednotky podporujúce spoluprácu členských štátov EÚ v trestných veciach: Eurojust, Europol, OLAF, Siete justičnej spolupráce v…