Marek Baláž odsúdený

Posted: 10th Leden 2018 by proxy in Články

Marek Baláž odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní jeden rok, podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní 18 mesiacov – ZA NÁZOR…