Fašizmus

Posted: 6th Leden 2018 by proxy in Články

Fašizmus (taliansky pôvod slova) je teroristická hrôzovláda finančného kapitálu, najreakčnejšie imperialistické hnutie šovinistickej veľkoburžoázie.