V rokovaniach členských štátov EÚ o prijímaní migrantov sa objavuje nový aspekt: nielen „pokuta“ za odmietnutie prijatia, ale aj príspevok za prijatie každej jednej osoby

Ilustračné video

Zatiaľ čo Maďarsko a Poľsko otvorene argumentujú s…